Dating daan wikipedia xxx kenya nude kenyan ladies photos and videos blog sites

posted by | Leave a comment

In 2001, after 21 years of reticence, the INC launched its own program, Ang Tamang Daan, as a direct response for the first time to Ang Dating Daan, featuring video footages and recordings of ADD hosts as issues were tackled.

dating daan wikipedia-84dating daan wikipedia-69dating daan wikipedia-36dating daan wikipedia-14

Willy ay nagkaroon ng iringan ukol sa "pabagu-bagong" pamumuno at mga "mali-maling doktrina" sa samahan ng MCGI (katulad ng paninikluhod sa silangan tuwing mananalangin, at ang pangingilin ng Sabbath).

Si Soriano at ang kaniyang mga kasamang tumiwalag ay nagtatag ng panibagong pangkatin ng pananampalataya na tinatawag na "Mga Kaanib Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas".

Noong Abril 20, 1980, ang samahan ay naipatala sa pamahalaan ng Pilipinas at si Soriano ang siyang naging tagapangasiwang pangkalahatan.

Ang sentrong tanggapan ng MCGI ay nasa Apalit, Pampanga, Pilipinas.

Simula pa noong taong 1980, mayroon nang alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pangkating panrelihiyon na Iglesia ni Cristo (INC) at ang samahang Members Church of God International (MCGI).

Leave a Reply

ferne go dating